Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Om Kirken

Visioner (2018)

Dalum Kirkes vision

Dalum Kirke – mere end bare en kirke

-her vil vi gerne, at man kan finde rum til tro og fordybelse
Derfor er kirken åben hver dag fra kl.8 til kl.18

-her stræbes efter, at evangeliet forkyndes stærkt og vedkommende
Derfor er der gudstjeneste hver søndag

-her ønsker vi, at man kan hente håb i sorgen og i tvivlen
Derfor kan man altid tale fortroligt med kirkens præster, deltage i en sorggruppe eller henvende sig til kirkens besøgstjeneste

-her ønsker vi, at der er musik for sjælen
Derfor byder vi ofte på dygtigt spillet orgelmusik og korsang ved kirkens organist og kantori

-her vil vi tilbyde meningsfuldt fællesskab
Derfor er man altid velkommen til de kirkelige tjenester, sognemøder og filmaftner.

-her er et levende gudstjenesteliv i stadig udvikling
Derfor byder vi på en mangfoldighed af gudstjenester fra høstgudstjeneste, julespil til stilfærdig aftensang. Der er babysalmesang og vi tilstræber at være en demensvenlig kirke.

-her prioriterer vi at være synlige, nærværende og samarbejdende i lokalsamfundet

 

Vi ses i Dalum Kirke!

                       

 

 

Vision 2013

Vi ønsker med vores middelalderkirke og moderne sognegård at virke i lokalsamfundet som en åben og levende kirke for mennesker i alle aldre og alle livssituationer.
Vi ønsker at være kendetegnet ved at lægge vægt på et levende gudstjenesteliv med musik på højt niveau. Forkyndelse, salmesang, kirkemusik og æstetik tænkes sammen til en helhed, hvor tradition og fornyelse går hånd i hånd.
Vi ønsker at udgøre en samtalestation i sognet. Med et bredt udvalg af kirkelige, kulturelle og folkelige aktiviteter ugen igennem ønsker Dalum Kirke at være med til at skabe sammenhæng mellem kristendommens budskab og det moderne samfund. 
Dalum Kirkes gudstjenester og aktiviteter skal indgå i et med- og modspil til livet i dagens samfund.

Dalum Kirkes Menighedsråd, marts 2013