Børn og unge

I Dalum Kirke har vi forskellige tilbud til det yngre segment i sognet.

Se nærmere i underpunkterne her på hjemmesiden.

Vi tilstræber at Dalum kirke er et sted hvor børnene og de unge kan finde et sted med plads, rummelighed og fællesskab. 

Foråret 2020 byder på

KREA-dage

Juniorkor

Fastelavn

Babysalmesang

Minikonfirmander

                                                                                                                                                                         

 

Børn og unge