Menighedsråd

Nyvalgt menighedsråd d. 15. sep. 2020

Susanne Rahbek Jensen

Kirsten Grauslund

Kirsten Ahlmann

Ebbe Larsen

Bente Alleslev

Trine Lützen

Boye Lagerbon Jensen

Jan Michael Rasmussen

Marie Louise Frederiksen

Lis Rausner

Suppleanter:

Elin Madsen

Edith Josephine Storm-Jensen

Trine Lund Hansen

Lis Fortuna

Vibeke Kjelstrup


Menighedsrådet

Hvis ikke andet er anført kan menighedsrådets medlemmer kontaktes gennem kirkekontoret: 
Tlf: 66 15 25 20  
E-mail: dalum.sogn@km.dk

Henvendelse med sikker formular (evt. indholdende cpr.nr.)


Menighedsrådets e-mailadresse: 7787@sogn.dk

 

Boye Lagerbon Jensen

Formand

Telefon: 66137324

 Email: bata@mail.dk

 

    

Lars Hagensen

Næstformand

Tlf. 66179773

 E-mail: LHHA@km.dk 

 

Bente Alleslev

Kasserer

E-mail: bentealleslev@hotmail.com 

                                          Tlf: 25 69 00 25

 

  

Jørgen Lund 

Kirkeværge       

E-mail: jsl@tarpgaard.dk

                                                                                           

Edith Storm -Jensen 

Kontaktpeson

E-mail: astorm@stofanet.dk

Tlf: 66 17 38 18

 

Kirsten Grauslund

Medlem

Telefon: 51 92 96 36

 Email: kirsten@grauslund.com

 

Bodil Mortensen

Medlem

E-mail: bodil.m@stofanet.dk

Tlf: 66 17 36 96

 

Jan Michael Rasmussen

Medlem 

E-mail: rasmussenmichael0@gmail.com

 

 

Vibeke Kjelstrup

Medlem

Email: v.kjelstrup@gmail.com

 

 

Trine Lützen

Medlem

E-mail: trine.lytzen@gmail.com

 

 

 

  Susanne Rahbek Jensen                            

  Medlem

  E-mail: susanne.rahbek.jensen@gmail.com

 

 

 Jens Jørgen Zinck  

 Medlem

 E-mail: jorgenzinck@gmail.com

 

 

Lars Hagensen
Sognepræst, kirkebogsførende
Tlf. 66179773. Træffes ikke mandage.
E-mail: LHHA@km.dk

 

 

Dorthe Tofte-Hansen
Sognepræst, Kontaktperson
Tlf. 66132060. Træffes ikke mandage
E-mail: dath@km.dk

 

 

Seneste årsberetning

Beretning 2016-17 Dalum-kirke

Tidligere årsberetninger

Beretning 2015-16 Dalum-kirke
Beretning-2014-15 Dalum-kirke
Beretning-2013-14 Dalum-kirke
Beretning-2011-12 Dalum-kirke