Menighedsråd

Menighedsrådet

Hvis ikke andet er anført kan menighedsrådets medlemmer kontaktes gennem kirkekontoret: 
Tlf: 66 15 25 20  
E-mail: dalum.sogn@km.dk

Henvendelse med sikker formular (evt. indholdende cpr.nr.)


Menighedsrådets e-mailadresse: 7787@sogn.dk

 

Boye Lagerbon Jensen
Formand
Telefon: 66137324
Email: bata@mail.dk

 

 Kirsten Grauslund
Næstformand 
Telefon: 51 92 96 36
Email: kirsten@grauslund.com

 

 

Bente Alleslev
Kasserer
E-mail: bentealleslev@hotmail.com
Tlf: 25 69 00 25

 

Jens Dahl     Orlov                                                   Kirkeværge-vikar: 
Kirkeværge                                                                  Jørgen Lund
E-mail: jenstdahl@gmail.com                            jsl@tarpgaard.dk

Tlf: 60 40 64 05

                                                                                            

 

Edith Storm Jensen
Kontaktperson
E-mail: astorm@stofanet.dk
Tlf: 66 17 38 18

 

 

Bodil Mortensen
Medlem
E-mail: bodil.m@stofanet.dk
Tlf: 66 17 36 96

 

 

Jan Michael Rasmussen
Medlem
E-mail: rasmussenmichael0@gmail.com

 

 

Vibeke Kjelstrup
Medlem
Email: v.kjelstrup@gmail.com

 

 

Trine Lützen
Medlem
E-mail: trine.lytzen@gmail.com

 

 

 

   Susanne Rahbek Jensen                         

   Medlem

   susanne.rahbek.jensen@skolekom.dk

 

   Jens Jørgen Zinck

   Medlem

   jorgenzinck@gmail.com

 

 

Lars Hagensen
Sognepræst, kirkebogsførende
Tlf. 66179773. Træffes ikke mandage.
E-mail: LHHA@km.dk

 

 

Dorthe Tofte-Hansen
Sognepræst, Kontaktperson
Tlf. 66132060. Træffes ikke mandage
E-mail: dath@km.dk

 

 

Seneste årsberetning

Beretning 2016-17 Dalum-kirke

Tidligere årsberetninger

Beretning 2015-16 Dalum-kirke
Beretning-2014-15 Dalum-kirke
Beretning-2013-14 Dalum-kirke
Beretning-2011-12 Dalum-kirke

 

Ophavsret: